SVAGSTRÖM

Bredbands- och larminstallationer skall också utföras enligt skyddsrumsreglerna. Det finns inget specifikt skrivet i reglerna om denna typ av kablar, men det finns åtgärdsexempel på hur en kabel som inte kan skarvas skall dras genom skyddsrumsvägg.