SKYDDSPLÅTAR, SP

Skyddsplåtar av många olika typer för både gamla och nyare skyddsrum finns i lager, liksom tillbehör till dessa, samt ingjutningsgods och eftermontageplåtar för skyddsplåtar enligt nu gällande regelverk.

Splitterskydd

Splitterskydd av standardformat för montering på utsidan av övertrycksventiler finns i lager. Övriga splitterskyddsplåtar kan tillverkas vid behov.

Igensättningsplåtar

Igensättningsplåtar måste alltid måttbeställas, då storleken och utformningen beror på storleken på det hål som skall sättas igen och om det ligger fritt eller i närheten av vinklar och vrår.

Eftermontageplåtar

Ingjutningsgods av olika slag är konstruerade för att sättas på plats vid nybyggnation. Om de skall sättas in i befintliga skyddsrum krävs speciella åtgärder. Ibland räcker det med en sk eftermontageplåt som fäster i omgivande armering. Eftermontageplåtar till genomföringar för luft och vissa ingjutningsgods för skyddsplåtar finns i lager.Skyddsplåtar av många olika typer för både gamla och nyare skyddsrum finns i lager, liksom tillbehör till dessa, samt ingjutningsgods och eftermontageplåtar för skyddsplåtar enligt nu gällande regelverk.