AVLOPP

Rörsystem för avlopp byggs i en komplett byggsats för den del som skall vara i skyddsrum. Det ställer krav på ordentliga mått och håltagning enligt överenskomna ritningar för att fungera. Avlopp i eller igenom skyddsrum kräver alltid sakkunnigbeslut. Vi gör alltid en måttsatt tillverkningsritning i 3D och beställaren och/eller sakkunnig får ge klartecken före produktionsstart – vi har ju ingen möjlighet att själva kontrollera angivna mått på plats över hela landet …

Skyddsplåt för renslucka

Avloppsrör ingjutna i väggen förekommer ofta i skyddsrum. För att kunna rensa eventuell stopp även här så finns en stålram ingjuten varigenom rörets renslucka blir åtkomlig. Stålramen skall i händelse av krig täckas med en skyddsplåt som, om den inte sitter monterad även i fredstid, skall förvaras i skyddsrumsförrådet tillsammans med packning och bultar.

Karm för renslucka

Ibland blir någon tvungen att gjuta in avloppsrör som passerar genom skyddsrummet. För att möjliggöra rensning har MSB gjort denna konstruktion, som kompletteras med skyddsplåt som ovan.

Golvbrunnar och insatser

Nyckel till golvbrunn

Manövreringsverktyg (nyckel) för manuell stängning av golvbrunn skall vara utförd av metall.