ARBETE I SKYDDSRUM

Det finns en övergripande regel för arbete i fastigheter med skyddsrum: Anlita en skyddsrumssakkunnig!

Det finns en övergripande regel för arbete i fastigheter med skyddsrum: Anlita en skyddsrumssakkunnig! Om skyddsrummet eller dess funktion berörs av ditt projekt kommer du att behöva den sakkunniges beslut om hur åtgärderna skall utföras. Om projektet inte berör skyddsrummet kommer den sakkunnige att intyga detta i ett yttrande till byggnadsnämnd och MSB. Om du behöver hjälp med att hitta en sakkunnig på din ort hjälper vi gärna till med detta.

MSB:s typlösningar – godtaget utförande

Typlösningarna beskriver hur olika åtgärder SKALL utföras och hur skyddsrumsdetaljer skall underhållas för att skyddsrumsfunktionen skall bevaras. Vissa åtgärder får lov att utföras utan sakkunnigbeslut, andra inte. I en del av fallen gäller dessutom att sakkunnig med kvalificerad behörighet skall godkänna den tänkta åtgärden i förväg. Vad som gäller framgår av respektive typlösning.

Planering

Tillbyggnad/Påbyggnad

Fasadarbeten

Håltagning

Avlopp

Övrig VVS

ventilation justerare produktbild

Ventilation

El och belysning

Tele/Bredband/Larm

Ny dörr, vägg eller reservutgång

Lagning av hål

Tak- och väggbeklädnad

Inklädnad av dörr

Infästning

Iordningställanderitning

Åtgärder efter skyddsrumskontroll