TILLBYGGNAD/PÅBYGGNAD

Skyddsrummet är konstruerat för att tåla tyngden av att huset ovanför bokstavligt talat faller ihop över det. Om en eller flera våningar byggs ovanpå de ursprungliga ökar raslasterna, vilket gör att skyddsrummet kan behöva förstärkas.

Tillbyggnad i anslutning till en fastighet med skyddsrum kan bland annat innebära att friskluftintag måste flyttas och utrymningsvägar säkerställas.