BETONGBORRNING OCH BETONGSÅGNING

Det som däremot blir problem är när hål görs i väggarna utan att hänsyn är tagen till att det faktiskt är ett skyddsrum. Att återställa felaktigt upptagna hål kan bli ett dyrt kapitel, speciellt om det är i vinklar och vrår eller nära tex skyddsrumsdörren. Även storleken spelar roll…

OBSERVERA

Roxtec rör- och kabelgenomföringar spänns fast med flänsen mot betongen på utsidan av skyddsrummet i kärnborrat hål med angiven storlek.

Tänk efter före

Eftersom avloppet kommer ner är så nära klacken i taket krävs specialplåt. På väggen i bakgrunden syns en igensättningsplåt.