TÄNK EFTER FÖRE …

Det finns en hel del saker att tänka på inför förändringar i fastigheter med skyddsrum. Viktigast av allt är att hänsyn måste tas, i förväg. Enklast är ju som alltid att göra det rätt ifrån början, istället för att bli tvungen att ändra, laga hål och flytta rör mm när arbetet väl har påbörjats eller kanske till och med färdigställts. En sak värd att nämna är att ingenting av de saker som skall flyttas ut ur skyddsrummet i händelse av att det måste tas i bruk får väga mer än 60 kg.

Att samarbeta med en sakkunnig i tidigt skede kan innebära stora kostnadsbesparingar. En del bostadsföretag har till och med skrivit ramavtal med skyddsrumssakkunniga.