EXPANDERBULTAR OCH HYLSOR

För att undvika att utrustningen i skyddsrummet ramlar ner när huset skakar finns utförliga regler om infästning av sådant som kommer att sitta kvar vid iordningsställandet av skyddsrummet. I många fall finns det exakt angivet till exempel vilken typ av expander som skall användas, hur många och var de skall placeras. Hittar du inte lösningen på just ditt problem bland MSBs åtgärdsexempel, så finns reglerna beskrivna i SR15 6:26. Skulle det vara så att inte heller detta hjälper dig – ring Skyddsprodukter.