STAMBYTESPROJEKT

I flerbostadshus som innehåller skyddsrum är det vanligt att rörinstallationer för tapp-, spill-, och dagvatten installerats genom skyddsrummens bärande delar. När dessa rör ska bytas är det viktigt att de delar som finns inom skyddsrummet byts mot godkända installationer. Även genomföringarna måste ske på godkänt sätt. I vissa fall kan det vara tänkbart att leda om installationerna utanför skyddsrummen för att inte påverka dess skyddande förmåga och möjligtvis därigenom minska kostnaderna. Skyddsprodukter i Sverige AB har länge varit det enda företaget i landet som är certifierat att löpande tillverka avloppssystem för skyddsrum.