STAMBYTE

Avlopp i eller genom skyddsrum kan inte göras som i andra utrymmen, men det betyder inte att det är svårt. Med tanke på livslängden så blir det antagligen inte dyrt heller. Som i alla andra fall när det gäller skyddsrum krävs att en sakkunnig godkänner den tänkta planen, att genomföringar, rör och kopplingar är certifierade för ändamålet och att upphängningen av rören blir korrekt utförd. Det enda som får göras på plats vid monteringen är att korta ner rördelar vid behov, eller kapa och komplettera med certifierad skarvkoppling.

Byggsats i rostfritt

Skyddsprodukter har gjort 100-tals avloppssystem i byggsats för skyddsrum genom åren. Det ställer speciella krav på mått- och håltagning, men ett väl fungerande samarbete mellan oss och de sakkunniga gör att det brukar fungera alldeles utmärkt.

Tänk efter före
Byggsats inför leverans
Avlopp och vatten