VENTILATION

Fredstidsventilation kan monteras i skyddsrum under förutsättning att systemet går att demontera vid ett iordningsställande. Inga delar får därför väga mer än 60 kg. Det ställer också krav på speciella genomföringar som kan tillslutas med skyddsplåtar.

Skyddsrumsventilationen består av uteluft, luftbehandling och tilluftssystem. Vid drift skall det råda övertryck i skyddsrummet och i väggarna nära någon av dörrarna finns ofta övertrycksventiler placerade. En del av utrustningen finns fast monterad i och utanför skyddsrummet. Resten skall finnas tillgängligt i skyddsrummets förråd.