EFTER SKYDDSRUMS-
KONTROLLEN

Det lättaste sättet att säkerställa att det blir rätt är att så fort föreläggandet kommit, skicka en kopia med dina kontaktuppgifter på till Skyddsprodukter. Vi tittar igenom protokollet och hör sedan av oss till dig för att diskutera det hela, ofta redan samma dag som vi fått det.

Är det standardprodukter som fattas kan vi oftast få iväg leverans samma dag du beställer. Krävs det anpassningar så hjälper vi dig till kontakt med sakkunnig och producerar efter dennes beslut.