STARKSTRÖM

Kablar hanteras även de med olika typer av genomföringar, med sakkunnig som beslutsfattare. Att tänka på här är att skyddsrumsfunktionen återigen ställer speciella krav, såsom förbikopplingsmöjligheter för trappautomater, separat gruppcentral för skyddsrummet och att även belysningsarmatur har krav att uppfylla.