ANDRA RÖR …

Vatten- och värmerör är vanligt förekommande i skyddsrum, liksom avlopp. Skyddsrumsfunktionen gör att speciella krav ställs på rördimensioner, på genomföringar och på infästning av rören. Radiatorer är tillåtna i skyddsrum, men fånganordningar krävs. Hetvattenledningar är normalt sett inte tillåtna, medan det för sprinkler finns typlösningar sedan några år tillbaka.

Rör genom skyddsrumsvägg

Tänk efter före

Insida skyddsrum, med avstängningsventiler och korrekt infästning. Foto: Tommy Johnson, Tyréns.

Utsida skyddsrum, med korrekt monterade klämgenomföringar. Foto: Tommy Johnson, Tyréns.