VENTILATIONSAGGREGAT

Fläktar har tillverkats i många olika varianter genom åren. Nya fläktar och reservdelar i form av vevar och luftmängdsmätare till en mängd olika modeller finns i lager, liksom monteringsanvisningar och drift- och skötselinstruktioner. Typbeteckning på den aktuella fläkten krävs.

Skyddsfilter

För att skydda utrustningen skall en stötvågsventil vara monterad på luftintaget vid skyddsrumsdrift. Uppgiften är främst att snabbt sluta tätt om det smäller utanför. Skyddsprodukter tog fram en egen konstruktion under 90-talet som sedan dess är certifierad av MSB.

Stötvågsventil

För att skydda utrustningen skall en stötvågsventil vara monterad på luftintaget vid skyddsrumsdrift. Uppgiften är främst att snabbt sluta tätt om det smäller utanför. Skyddsprodukter tog fram en egen konstruktion under 90-talet som sedan dess är certifierad av MSB.

Luftmängdsmätare

Ventilationskanal

Ventilationskanaler för att sprida den färdigbehandlade luften ut i skyddsrummet tillverkas mot order, komplett med dysor, ändplåtar och upphängningsanordningar.

Slang

Gummidetaljer för luftbehandlingssystemet, såsom armerade luftslangar och olika typer av adapters certifierade för användning i skyddsrum finns i lager.

Övertrycksventil

Vid skyddsrumsdrift skall det vara övertryck i skyddsrummet. Övertrycksventiler av både nya och äldre modeller, eftermontageplåtar, ingjutningsgods samt ärtsingelinsatser till skyddsventiler

Övertrycksmätare

Certifierad övertrycksmätare och tillbehör såsom genomföringar, slangar, rör och godkänd vätska kan fås i komplett sats eller i delar.

Luftintag och uteluftkanal

Uteluftkanal dvs luftintag, genomföringar och rörsystem som leder friskluft in till skyddsrummet, finns som färdiga standardkomponenter men kan vid behov även måttbeställas.