KONTROLL OCH TILLSYN

Som ägare till en fastighet med skyddsrum kommer du förr eller senare att få bekanta dig med MSB, som kallar till skyddsrumstillsyn eller skyddsrumskontroll. Tillsynen är en lättare, orienterande variant av kontroll. Den som kommer till dig och gör kontrollen är en av MSB certifierad skyddsrumssakkunnig, som utrustad med en av myndigheten fastställd checklista går igenom allt som berör skyddsrummet och dess funktion.

Förberedelser

I samband med både tillsyn och kontroll behövs en arbetsinsats av fastighetsägaren eller dennes representant. Vid båda tillfällena gäller förstås att närvara, med nycklar till hands, så att kontrollen kan genomföras. Som förberedelse inför kontrollerna är det en fördel att själv titta igenom checklistan och säkerställa att alla kontrollpunkterna faktiskt är tillgängliga och kontrollerbara, både i själva rummet och i förrådet. Då en del av de punkter som skall kontrolleras kan finnas i hyresgästers källarförråd mm, bör även dessa underrättas för att säkerställa just tillgänglighet och kontrollerbarhet. En del fastighetsägare anlitar till och med en erfaren skyddsrumsentreprenör inför kontrollen, för att rätta till eventuella felaktigheter redan i förväg.

Besöket

Skyddsrumskontrollen kan vara ett ypperligt tillfälle till lärande, som kan användas vid det löpande underhållet och inför kontroll av andra skyddsrum i beståndet. Kontrollanten har specialistkunskaper om skyddsrum och de flesta delar naturligtvis gärna med sig. Det är dock inte kontrollanten som fattar beslut om vilka åtgärder som skall göras i skyddsrummet. Det gör MSB, utifrån den rapport kontrollanten lämnar. De meddelar sitt beslut till fastighetsägaren i form av ett föreläggande.

Kontakta Skyddsprodukter

Fastighetsägaren brukar normalt få 4–6 veckor på sig att utföra arbete och införskaffa utrustning. Kontrollanten återkommer sedan för att inspektera att åtgärderna är utförda och att det är gjort enligt regelverket. Enklaste sättet att försäkra sig om godkännande vid återbesöket är att kontakta Skyddsprodukter så fort föreläggandet kommer.