STÖRRE FÖRÄNDRINGAR

Att ändra skyddsrummets planlösning är ett stort ingrepp och kräver alltid att sakkunnig kopplas in. Denne är behjälplig vid projekteringen då konstruktionsberäkningar med dynamiska laster krävs för att kunna dimensionera armering, men har också till uppgift att kontrollera vid gjutning och efter utfört arbete för rapportering till MSB.

Vi levererar även certifierat förankringsstål för denna typ av åtgärder.

 

Exempel: Ingjutning av dörr- och skyddsplåtskarm
Ingjutning av reservutgång

A På den sida som skall vara in mot skyddsrummet är hålen fyrkantiga. På utsidan är de runda.

B På den sida som skall vara neråt finns ett plattstål, som också skall vara in mot skyddsrummet.