FAQ

Du kan bläddra bland ämnena nedan för att hitta det du letar efter.

Q: Jag har gjort en besiktning och fått anmärkningar, vad gör jag nu?
A: Kontakta oss för gratis rådgivning så hjälper vi dig!

Q: Var kan jag hitta en skyddsrumskarta Sverige?
A: På MSB:s hemsida, se länk www.msb.se

Q: Hur vet jag att jag beställer rätt produkt?
A: Du kan alltid maila eller ringa oss så guidar vi dig till rätt produkt. Vi har 35 år i branschen och mer än 100 års samlad erfarenhet av skyddsrumsprodukter och har även produkter för äldre skyddsrum på lager. Ring oss så hjälper vi dig gratis.

Q: Kan ni installera och åtgärda med rätt skyddsrums produkt åt oss med rätt typlösning?
A: Nej, men vi har samarbetspartners över hela landet som arbetar med våra produkter och kan ge dig bästa pris och lösning.

 

Utvalda typlösningar

Här hittar du typlösningar för underhållet av skyddsrummet och några till. För åtgärder och förändringar i skyddsrummet rekommenderar vi att du alltid kontaktar oss eller någon sakkunnig innan arbetet påbörjas.

Allmänt om skyddsrummet, dess underhåll och regler för iordningställande, skyltning och fredsutnyttjande.
Krav på svets- och rostskyddsarbeten i skyddsrum.
Skyddsrumsstommen: Underhållsrutiner, lagning och ev beklädnad.

Luftslussen: Funktion, utföranden och placering.
Skyddsrumsdörren: Olika typer, detaljritningar på gångjärn och stängningsbeslag samt underhållsrutiner.
Dörr för fredsanvändning – inklädnad av skyddsrumsdörr i öppet läge.

Gasdörren: Detaljritningar på gångjärn och stängningsbeslag samt underhållsrutiner.
Skyddslucka: Detaljritningar på gångjärn och stängningsbeslag samt underhållsrutiner.
Gastät lucka: Detaljritningar på gångjärn och stängningsbeslag samt underhållsrutiner.
Reservutgång: Olika typer, detaljritningar samt underhållsrutiner.

Andra öppningar i skyddsrumsstommen, bla skyddsplåtar: Olika typer, detaljritningar på gångjärn och stängningsbeslag samt underhållsrutiner.
Skjutbart väggelement: Detaljritningar och underhållsrutiner.
Monterbar pelare: Detaljritningar och underhållsrutiner.

Skyddsrummets ventilationssystem 1: Olika typer av fläktar, filtrering och stötvågsskydd samt underhållsrutiner.
Skyddsrummets ventilationssystem 2: Upphängning, förvaring och underhållsrutiner för tilluftkanaler.
Skyddsrummets ventilationssystem 3: Övertrycksmätarens funktion, förvaring och underhåll.
Skyddsrummets ventilationssystem 4: Olika typer och underhållsrutiner för övertrycksventil.
Skyddsrummets ventilationssystem 5: Frånluft

Toalettutrymmen: Typer, placering, koppling till ventilationssystemet samt underhållsrutiner.
Rörledningar i skyddsrum: Generella regler för transporterade medier, isolering, upphängning och genomföringar samt underhåll.
Avloppsrör i skyddsrum: Generella regler, upphängning, genomföringar samt underhåll.
Tappställe och golvbrunn: Regler och underhållsrutiner

Uppvärmning av skyddsrummet: Krav, infästning och underhållsrutiner.
Elinstallationer i skyddsrum: Generella regler, genomföringar, infästning och underhåll.
Luftintag till skyddsrummet: Förekommande typer och underhållsrutiner.
Utvändigt: Beskrivning av utrymningsväg, luftintag och utvändig skyltning samt underhållsrutiner.

Skyddsrumsförrådet: Krav på utrymmen för säker förvaring av skyddrumsutrustningen och underhållsrutiner.
Utrustningen: Checklista för den utrustning som skall finnas i förrådet, de krav som ställs på förpackningar mm samt underhållsrutiner.

Länkar

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap / www.msb.se 

Totalförsvarets forskningsinstitut / www.foi.se

Civilförsvarsförbundet / www.civil.se

Myndigheten för Psykologisktförsvar / www.mpf.se

Skyddsrumskarta MSB