MATERIALVAL

Skyddsrumsfunktionen gör att tak- och väggmaterial bör väljas med omsorg. Ingenting får ju riskera ramla ner och skada skyddssökande i händelse av att skyddsrummet behöver tas i bruk. Regler för detta beskrivs i kapitel 9 i SR15.