RITNING FÖR IORDNINGSTÄLLANDE 

I händelse av krig skall skyddsrummet kunna ställas i ordning inom 2 dygn. För att de alldeles vanliga människor som tänker sig söka skydd i just detta skyddsrum skall veta vad de skall göra och hur finns den sk iordningsställanderitningen. Den beskriver vad som skall flyttas ut, var allt från toalettutrymmen till övertrycksmätare skall placeras, vad som skall tätas med fogmassa och mycket mer.

När något förändras genom ombyggnad, tex att nya ventilationskanaler dragits genom skyddsrummet, innebär detta att även iordningställanderitningen behöver förändras, eftersom kanalerna skall demonteras och skyddsplåtar sättas på plats på genomföringarna.