TOALETTUTRYMMEN

Toalettutrymmen består av konsoler, väggar, tak och infästningsmaterial i kompletta satser för 1-7 platser som standard. Större satser och reservdelar kan beställas. Antalet platser bestäms av hur många människor skyddsrummet är dimensionerat för, men alltid minst 2 (toalettkärl beställs separat).

Toalettkärl

Toalettkärl – 30-liters plastkärl med lock och sittring. Levereras oftast i sats om 3 kärl, 3 lock och en sittring, 1 sats per toalettutrymmesplats.

Vattenkärl

Vattenkärl – 100-liters livsmedelsgodkända plastkärl med lock. Till varje skyddsrum skall finnas 10 liter vattenförvaring per person som skyddsrummet är dimensionerat för, men alltid minst 200 liter.