MONTERBARA PELARE

Pelare används för att förbättra skyddsrummets lastförmåga och specialtillverkas efter behov som fastställs av sakkunnig eller som ersättning till förkomna pelare. Reservdelar till pelare såsom monteringsstänger och nycklar finns i lager.

Nederdel av pelare

Toppdel på pelare

Rostskydda gängorna med jämna mellanrum!

Fotplåt