ANSVAR

När skyddsrummen byggdes bekostade svenska staten den förstärkta betongkonstruktionen, dörrar, luckor och all den utrustning som skall finnas tillgänglig i skyddsrummet i händelse av krig. Ägaren till fastigheten fick ansvar att förvalta skyddsrummet och dess funktion – och har det fortfarande …

Det behöver inte innebära speciellt mycket egentligen, men det gäller att veta att det finns saker man bör göra och saker man absolut inte bör göra. Som i alla andra sammanhang är vi svenska medborgare skyldiga att känna till de lagar och regler som gäller. Om du är osäker, kontakta gärna oss för rådgivning om din fastighet ur skyddsrumssynpunkt.