Regler och praktiska tips

Om det upptäcks fel eller brister vid det löpande underhållet är fastighetsägaren skyldig att rätta till detta omedelbart, antingen genom införskaffande av ny utrustning eller genom att följa de åtgärdsexempel som finns i regelverket. Skyddsprodukter har det mesta som behövs i lager och har dessutom lång erfarenhet av att tillverka detaljer enligt MSBs åtgärdsexempel.

Skyddsrumsregler

Underhållet av skyddsrummet skall vara fortlöpande. Förutom normal fastighetstillsyn innebär detta att en mer omfattande genomgång av själva skyddsfunktionen sker av ägaren minst en gång per år.

Några praktiska tips

1: Kapa inte av expander som sticker ut från väggarna. Det finns i de flesta skyddsrum expanderbultar monterade i väggarna, för att sådant som toalettutrymmen, fläktstativ och dylikt skall kunna monteras med hjälp av enbart skiftnyckel i händelse av att skyddsrummet skall iordningställas. Låt dessa sitta kvar…

2: Släng ingenting utan att kontrollera om det kan tänkas tillhöra skyddsrummets utrustning.

3: Gör inga hål i skyddsrummets stomme utan att kontrollera med regelverk och sakkunnig.

4: Låt alla dörrar hänga kvar på sin plats. Om ni bygger in dörren i öppet läge, gör det så att den med enkla handgrepp kan tas bort. Dörrens funktion, både stängningsbarhet och täthet, ingår i skyddsrumskontrollen.

5: Håll koll på nycklar till förråd och dylikt.

6: Gör inga som helst ingrepp på dörrar, luckor eller karmar till dessa, inte ens för att sätta upp lås.

7: Om du undrar om någonting som gäller ditt skyddsrum – Ring oss på Skyddsprodukter på 040-944030