ÄGA SKYDDSRUM

Ett skyddsrum är ett utrymme avsett att skydda liv

Det består av en stabil, gastät betongkonstruktion som är byggd för att skydda mot stötvåg, splitter, gas, radioaktiv strålning, brand och rasmassor. Skyddsrummen med utrustning är dimensionerade så att ett angivet antal människor skall kunna vistas i dem kontinuerligt under 3 dygn.

Till skyddsrumsfunktionen hör även delar som inte alltid är i eller intill skyddsrummet: In- och utrymningsvägar, luftförsörjning och den tålighet som själva skyddsrummet är konstruerat för. Detta innebär att om-, till- och påbyggnader kan påverka skyddsrumsfunktionen även om själva skyddsrummet är orört. Om-, till- och påbyggnader i fastigheter intill kan även dessa påverka skyddsrumsfunktionen.

Ansvar

Regler & praktiska tips

Handbok om att äga skyddsrum

Skyddsrumskontroll

Förändringar i fastigheter med skyddsrum

Stambyte

Fastighetsköp