SKYDDSRUMSDÖRREN

Vid skyddsrumskontrollen krävs att dörrar skall vara åtkomliga. Det har hänt mer än en gång att fastighetsägaren har varit tvungen att riva inklädnader för att den som utför kontrollen skall kunna fullfölja sitt uppdrag. På MSBs hemsida finns ett förslag på hur skyddsrumsdörrar kan kläs in för att samtidigt vara relativt lättåtkomliga för kontroll – och eventuell smörjning av gångjärn och låsmekanism…