SKYDDSRUMSDÖRRAR

Nya skyddsrumsdörrar tillverkas enbart på beställning. Alla dörrtyper kan levereras omgående. Stötupptagande lister, gastäta lister och andra reservdelar till dörrar finns däremot i lager. Mått och typbeteckning /tillverkningsår/foto på dörren som reservdelen skall användas till kan behövas.

Monterbar luftsluss

I äldre skyddsrum finns ofta en permanent luftsluss, mellan skyddsrumsdörren och en gastät dörr. Om skyddsrumsdörren av någon anledning behöver flyttas eller för nyare skyddsrum med SRD-dörr skall en monterbar luftsluss finnas. Luftslussar är normalt lagervara

Dörrblad

Fabriksrenoverade dörrblad finns i lager och kan användas i de fall ett befintligt dörrblad saknas eller har blivit utdömt av sakkunnig. Om även karmen är skadad krävs normalt en helt ny dörr inklusive karm.

Monterbara trösklar

Trösklar till både äldre och nyare skyddsrumsdörrar respektive gasdörrar tillverkas på beställning med aktuella mått. Vilka mått som behövs framgår av denna skiss. Leveranstid är ca 4 veckor.

Reservutgång med betongelement

Reservutgångar i standardformat och tillbehör såsom gängstänger, fördelningsbalkar och träkilar finns alltid i lager. Ingjutningsgods för olika väggtjocklekar kan måttbeställas. Stegar och stegjärn till utrymningsschakt finns också i lager.

Luckor

Gastäta luckor av både äldre och nyare varianter finns i lager. Skyddsluckor och stötvågsluckor tillverkas vid beställning.

Genomföringar

Ingjutningsgods för skyddsplåtar enligt MSBs tillverkningshandlingar finns i lager. För ingjutningsgods upp till 4x6 kan eftermontage göras med plåt som förstärkning. För större genomföringar krävs förstärkningar i form av armering och pågjutning.

Reservdelar

Reservdelar till dörrar och luckor, såsom gångjärnsdetaljer, låsmekanismer och handtag finns i lager till en stor mängd av de olika typer som har förekommit genom åren. Packningar och gummilister till dörrar, luckor och plåtar finns i standardmått och tillverkas vid behov i andra storlekar.

Fogmassa

Skyddsrumsmassa är en fogmassa som används vid iordningställande för att täta runt alla öppningar, såsom vid trösklar och betongelement. Den finns alltid i lager.