PÅ UTSIDAN …

Skyltar, ventiler, reservutgångar är några exempel på vad som kan finnas på fasaden till en fastighet med skyddsrum. Vid tilläggsisolering krävs ofta förlängning av luftintagsrör. Även vid fasadarbeten finns det alltså anledning till uppmärksamhet så att skyddsrumsfunktionen bevaras fullt ut.