GÖR RÄTT FRÅN BÖRJAN

Hål i skyddsrummets väggar, tak eller golv skall alltid lagas enligt MSB:s typlösningar. En del av dessa kräver att sakkunnig är inkopplad. Vill du ha hjälp att hitta rätt lösning för ditt problem, ring Skyddsprodukter. Felaktigt lagade hål är en mycket vanlig anmärkning vid skyddsrumskontroller.

Igensättning av ursparing

Avlopp som skall bort.

Ursparing efter avlopp igensatt enligt typlösning. Foto: Tommy Johnson, Tyréns.