OM OSS

Vi älskar skyddsrum och att ha mänskliga kontakter

Skyddsprodukter i Sverige AB
är landets ledande specialistföretag inom tillverkning och försäljning av produkter för skyddsrum. En modern fabrik med högklassig maskinpark och testutrustning garanterar kvalitet liksom vår specialutbildade personal.

Totalförsvar
Vi förser den svenska marknaden med ett komplett utbud av högkvalitativa komponenter för civila skyddsrum och försvarsanläggningar. Spetskompetens, stort lager och hög tillgänglighet.

Nya problem kräver nya lösningar
Inom skyddsområdet sker kontinuerlig forskning och i takt med nya rön krävs nya lösningar. Vi har en egen teknisk utveckling av nya produkter och är dessutom certifierade för att tillverka de flesta produkter som specificeras av MSBs tillverkningshandlingar. Efter så många år i branschen har ett gott samarbete utvecklats med MSB, FOI, skyddsrumssakkunniga över hela landet och inte minst med ett flertal entreprenörer som specialiserat sig på arbete i skyddsrum.

Kvalitetssystem
För att kunna få certifikat för tillverkning av produkter för svenska skyddsrum krävs ett av MSB godtagbart kvalitetssystem. Bedömning, kontrollinsatser och löpande revisioner görs av FOI, Försvarets forskningsinstitut, på uppdrag av MSB.

Löpande tillverkningskontroll utförs av skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet.

Utveckling
Inom skyddsområdet sker kontinuerlig forskning och i takt med nya rön krävs nya lösningar. Vi har en egen teknisk utveckling av nya produkter och är dessutom certifierade för att tillverka alla produkter som specificeras av MSBs tillverkningshandlingar. Efter så många år i branschen har ett gott samarbete utvecklats med MSB, FOI, skyddsrumssakkunniga över hela landet och inte minst med entreprenörer som specialiserat sig på arbete i skyddsrum. 

Vi som hjälper dig har mer än 100 års erfarenhet av skyddsrum och skyddsrumsprodukter

Tore Robertsson / VD 
Startade företaget 1993
33 år i branschen

Carina Broman
Har hjälpt kunder som sakkunnig sedan 2012
14 år i branschen

Nihat
Produktionsansvarig, medarbetare sedan 2003
18 år i branschen

Vi samarbetar med olika partners för att du skall kunna få det bästa av oss

Vi är sedan starten medlemmar i SOFF, Säkerhets- och försvarsindustriföreningen. och står i ständig kontakt med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, för att hålla oss uppdaterade på vad som gäller för just dig. Vi är  av MSB godkänd leverantör för skyddsrumsutrustning och flera av våra medarbetare är certifierade skyddsrumssakkunniga.

Vill du få mer kunskap om skyddsrum och om-till-nybyggnationer eller ROT- arbeten vid skyddsrum, ta del av vår skyddsrumsakademi

Vi tror att kunskap bidrar till att rädda liv genom att ha korrekta skyddsrum, men också att kunskap bidrar till att färre gör fel och får onödiga kostnader för onödigt arbete och felaktiga produkter. Vi har därför en egen akademi där vi gratis lär ut allt vi kan om skyddsrum. Kontakta oss för att få veta mer och för ett upplägg som passar just er.

TA GÄRNA KONTAKT MED OSS FÖR GRATIS RÅDGIVNING
040-94 40 30 eller maila på kontakt@skyddsrum.eu