NYBYGGNATION

Sedan 2017 pågår en tilltagande nyproduktion av skyddsrum över hela landet. De rum som byggs är så kallade ersättningsskyddsrum, då det rivs och byggs nytt på samma fastighet.

Skyddsrum nybyggnation

Skyddsprodukter har sedan boomen började levererat till närmare 100 projekt med vardera ett eller flera skyddsrum. Skyddsprodukter är enbart materialleverantör och utför därför inget entreprenadarbete på fältet. Vår insats börjar ibland redan under planeringsfasen, då vi ofta får frågor från arkitekter och konstruktörer långt innan färdiga bygghandlingar finns framme. När förfrågningsunderlag finns framme kommer det ofta förfrågan på samma objekt från flera håll och då är vi noga med att alla ges samma förutsättningar och information om eventuella brister i underlaget mm.

Väl framme vid skarpt läge brukar materialleveranserna ske i tre etapper:

1. Golvbrunn och övrigt ingjutningsgods, såsom dörrar, reservutgångar och genomföringar av olika slag.

2. Kabelförskruvningar för kablar och rör.

3. Övrig utrustning såsom fläktar, filter, verktygslådor och skyltar mm.

För de vanligaste väggtjocklekarna lagerför vi numera alla förekommande ingjutningsgods, inklusive 14 varianter dörrkarmar, allt för omgående leverans.