VERKTYGSLÅDOR

Verktygslådor finns i två varianter och innehåller all den utrustning som skall finnas i skyddsrummet enligt SR09. Vilken variant som behövs till det aktuella skyddsrummet bestäms av hur det är utformat. Lådan är en praktisk, stadig och förseglad kartong.

Standardverktyg

Om det bara är enstaka verktyg som saknas går det självklart att beställa det också.

skyddsrum_verktygslada

Specialverktyg

Specialverktyg såsom nycklar och stänger till pelare, nyckel för golvbrunnsavstängning samt vevar till fläktar finns i lager.