ATT KÖPA FASTIGHET MED SKYDDSRUM

För dig som står i begrepp att köpa fastighet är det väl investerad tid att ta reda på om fastigheten har skyddsrum. Detta gör du lättast genom att skriva till MSB och helt enkelt uppge adressen till fastigheten och fråga om fastigheten innehåller skyddsrum. Svar brukar ges inom någon dag.

Om det inte finns skyddsrum kan affären löpa på som vilken annan fastighetsaffär som helst. Om det däremot finns skyddsrum så bör du låta en skyddsrumssakkunnig undersöka i vilket skick det är. Med ägarskapet följer också ansvaret för skyddsrummets skyddsförmåga. Om någon genom åren gjort otillåtna åtgärder kommer du som ägare att bli skyldig att återställa skyddsförmågan när – inte om - detta upptäcks vid skyddsrumskontroll.